NVPH Internet WaarborgPZH Ron Herscheit Partners  
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene Voorwaarden Mijn Account  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
CategorieŽn
Aland
Denemarken
Deens West IndiŽ
Faroer
Finland
Groenland
Noorwegen
IJsland
Zweden
Motieven
Laatste artikelen meer
D.W.I 1915 10 bit Christian X
D.W.I 1915 10 bit Christian X
Ä4,50

Bekijk alle laatste artikelen
Snel Zoeken
 
Of:
Geavanceerd zoeken
Informatie
Algemene Voorwaarden
Verzending & Retouren
Privacy Policy
Contact
Algemene Voorwaarden
Ron Herscheit Postzegelhandel brengt u haar diensten onder de volgende voorwaarden. Met het bezoeken of winkelen in de webshop van Ron Herscheit Postzegelhandel, aanvaardt u deze voorwaarden. U kunt onze policies op elk moment inzien via de links in het zij-menu.

Andere policies
Onze andere policies, zoals de Verzending & Retouren policy en Privacy Policy zijn onderdeel van deze Algemene Voorwaarden en zijn van toepassing op uw bezoek aan onze webwinkel. U kunt deze policies op elk moment inzien via de links in het zij-menu.

Site toegang
Ron Herscheit Postzegelhandel verleent u een beperkte licentie om deze website te bezoeken en om persoonlijk gebruik te maken van deze webwinkel zoals deze is bedoeld. Uitgezonderd normale pagina caching, mag u geen enkel deel van deze website downloaden of veranderen, tenzij nadrukkelijk expliciet schriftelijke toestemming is verleend door Ron Herscheit Postzegelhandel.

Deze site of gedeelte daarvan mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, verkocht, gebruikt, of op elke andere wijze worden gebruikt of geexploiteerd of hergebruikt voor ieder ander doel dan het volledige oorspronkelijke doel binnen deze website, tenzij nadrukkelijk expliciet schriftelijke toestemming is verleend door Ron Herscheit Postzegelhandel.

U mag zich geen toegang verschaffen, of pogingen daartoe ondernemen, tot beschermde onderdelen van deze site bedoeld voor beperkte toegang, anders dan het inloggen op uw eigen account. U mag zich geen toegang verschaffen, of pogingen daartoe ondernemen, tot elke niet-publieke informatie, anders dan de informatie binnen uw eigen account. U mag geen gegevens verzamel- en extractie methodes gebruiken.

U mag geen meta tags of andere 'verborgen tekst' gebruiken met de naam of handelsmerken van Ron Herscheit Postzegelhandel, tenzij nadrukkelijk expliciet schriftelijke toestemming is verleend door Ron Herscheit Postzegelhandel.

Elk onbevoegd gebruik beeindigd de toestemming of licentie welke is verleend door Ron Herscheit Postzegelhandel.

Copyright
Alle content binnen deze site, zoals tekst, grafische onderdelen, afbeeldingen, alle software en de compilatie van alle content binnen deze site, is eigendom van Ron Herscheit Postzegelhandel of haar content leveranciers en is beschermd door nationale en internationale copyright wetten. De web shop software wordt gebruikt onder de GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.

Handelsmerken
Alle handelsmerken en logo's gebruikt binnen deze site zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Ron Herscheit Postzegelhandel's naam, handelsmerken en huisstijl mag niet worden gebruikt op elke manier die kennelijk verwarring onder klanten veroorzaakt, of op elke andere manier schadelijk voor Ron Herscheit Postzegelhandel.

Electronische communicatie
Als u Ron Herscheit Postzegelhandel bezoekt, of emails naar ons stuurt, communiceert u electronisch met ons. U verleent ons toestemming om electronische communicaties van ons te ontvangen. Wij zullen met u communiceren door middel van email of notificaties op deze website. U verklaart dat alle overeenkomsten, notificaties en andere electronische communicaties van ons naar u voldoen aan de eventuele wettelijk eis dat dit schriftelijke gebeurt.

Uw account
Als u deze website gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het beschermen van uw account en password, en voor het beschermen van toegang tot uw computer. U aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die worden uitgevoerd onder uw account of password. Als u minder dan 18 jaar oud bent, mag u onze website uitsluitend onder toezicht van een ouder of andere volwassene.
Ron Herscheit Postzegelhandel behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, accounts af te sluiten, content te wijzigen of te verwijderen, of bestellingen annuleren, geheel te onzer eigen discretie.

Berichten of andere posts, email and overige content
Bezoekers kunnen mogelijk reviews en berichten plaatsen, zo lang als deze content niet illegaal, obsceen, of bedreigend is, geen inbreuk op privacy of intellectueel eigendomsrechten maakt, of op andere wijze schadelijk of onwenselijk is voor derden en geen software virussen, politieke of commerciele uitdragingen, kettingbrieven, massa-mailings, of enige andere vorm van spam bevat. U mag geen onjuist of vals email gebruiken, of u uitgeven voor een andere persoon of entiteit, of op andere wijze misleiden.

Als u berichten plaatst of content stuurt, tenzij door ons anders aangegeven, verleent u Ron Herscheit Postzegelhandel een non-exclusief, royalty-free, oneindig, onomkeerbaar, en volledig sub-licenseerbaar recht om deze content wereldwijd, op welke wijze dan ook, te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken van te maken, distribueren en weer te geven. U verleent Ron Herscheit Postzegelhandel het recht om de door u opgegeven naam te gebruiken in verband met deze content.

U verklaart en garandeert dat u alle rechten bezit van, of op andere wijze gemachtigd bent tot het gebruik van de content die u post, dat de content juist is, dat uw content geen inbreuk maakt op deze policy en geen schade berokkent aan welke persoon of entiteit dan ook, dat u Ron Herscheit Postzegelhandel of haar realties vrijwaart van alle claims mogelijk resulterend uit uw content. Ron Herscheit Postzegelhandel heeft het recht, maar niet de verplichting, om elke activiteit of content te monitoren, te wijzigen, te verwijderen of blokkeren. Ron Herscheit Postzegelhandel aanvaardt geen verantwoordelijk of aansprakelijkheid ten aanzien van al hetgeen is gepost, gepubliceerd of uploaded door u of andere derden.

Artikel lijsten en ander weergegeven informatie
Ron Herscheit Postzegelhandel tracht zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Echter, Ron Herscheit Postzegelhandel garandeert niet dat artikelomschrijvingen of andere content binnen deze site correct, volledig, betrouwbaar, courant en foutloos is.

DISCLAIMER
DEZE SITE WORDT U AANGEBODEN DOOR Ron Herscheit Postzegelhandel OP EEN AS IS EN AS AVAILABLE BASIS. Ron Herscheit Postzegelhandel GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, IMPLICIET OF EXPLICIET, OP DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIAAL OF ARTIKELEN BINNEN DEZE SITE. U VERKLAART NADRUKKELIJK AKKOORD TE GAAN DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE VOLLEDIG OP UW EIGEN RISICO IS.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, GEEFT Ron Herscheit Postzegelhandel GEEN ENKELE GARANTIE, IMPLICIET OF EXPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN BRUIKBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Ron Herscheit Postzegelhandel GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE DAT DEZE WEBSITE, HAAR SERVERS, OF VERSTUURDE EMAIL VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. Ron Herscheit Postzegelhandel IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, WELKE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DIREKTE, INDIREKTE, INCIDENTELE, BESTRAFFENDE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE.

BEPAALDE WETTEN VERBIEDEN BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, IS EEN DEEL OF ALLE VOORNOEMDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEEFT U MOGELIJK MEER RECHTEN.

Toepasselijk recht
Door het bezoeken van Ron Herscheit Postzegelhandel, gaat u akkoord dat de Nederlandse wet van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden en elk geschil dat zich mogelijk voordoet tussen u en Ron Herscheit Postzegelhandel.

Geschillen
Elk geschil, op enige wijze verband houdende met uw bezoek aan Ron Herscheit Postzegelhandel of met artikelen die u heeft gekocht via Ron Herscheit Postzegelhandel kan worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Arnhem, Nederland, en u gaat akkoord met de exclusieve competente jurisdictie van deze rechtbank.

Aanpassingen en geldigheid
Wij behouden ons het recht voor om op elk gwenst moment veranderingen aan te brengen binnen onze website, policies, en deze Algemene Voorwaarden. Indien een of meerdere voorwaarden ongeldig of om andere reden onuitvoerbaar blijken te zijn, zal dit de geldigheid of uitvoerbaarheid van overige voorwaarden niet beinvloeden.

Vragen?
Als u nog vragen heeft aangaande onze Algemene Voorwaarden, Privacy Policy, Verzending & Retouren, of ander policy verwant materiaal, kunt u contact met ons opnemen door te klikken op de link Contact in het zij-menu.
Of u kunt ons emailen via: pzhronh@scandinavianstamps.nl.

Ga verder
Inloggen
Welkom, Gast!
E-mail adres:
Wachtwoord: (vergeten?)
Nog geen account?
Account Maken
Winkelwagen meer
0 artikelen
Talen
Nederlands English
Valuta